7 tháng thoái vốn ngoài ngành gấp 3 lần cả năm 2013

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng, trong 9 tháng đầu năm 2014, đã sắp xếp được 92 doanh nghiệp. Trong đó có 71 đơn vị được cổ phần hóa, giải thể 2 đơn vị, bán một, sáp nhập 15 đơn vị và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp. Dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Như vậy, riêng trong quý IV, sẽ phải thực hiện sắp xếp khoảng 108 doanh nghiệp còn lại. 

Đồng thời, dự kiến đến cuối quý III năm 2015, công tác tái cơ cấu toàn bộ 432 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa sẽ được hoàn tất

Trước đó, trong giai đoạn từ 2011-2013, cả nước đã sắp xếp được 180 doanh nghiệp. Trong đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp, với số cổ phần chào bán giá trị gần 19.000 tỷ đồng. Bên cạnh hình thức cổ phần hóa, trong giai đoạn này cũng đã có 81 doanh nghiệp được thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác. 

Báo cáo cũng cho biết, tính đến cuối năm 2013, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước là gần 959.800 tỷ đồng, chỉ tăng hơn 4% so với năm 2012. Tốc độ tăng trưởng này chậm hơn nhiều so với năm 2011 đạt hơn 11% và 2012 tăng gần 27%.

Giá trị tổng tài sản của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước năm 2013 đạt 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2010. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách đạt 218.915 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước đó, trong khi năm 2011 và 2012 đều bị giảm.   

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm 2014, các doanh nghiệp đã thoái được số vốn đầu tư ngoài ngành cao gấp 3 lần so với năm 2013. Cụ thể, năm 2013 đã thực hiện thoái vốn 965 tỷ đồng. Còn 7 tháng đầu năm 2014 đã thoái được 2.975 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực chứng khoán 137 tỷ đồng, ngân hàng 1.898 tỷ đồng, bất động sản 104 tỷ đồng…

Ngọc Tuyên

0913.756.339