25 công việc tốt nhất năm 2015 (Phần 2)

16. Kế toán

Mức lương trung bình: 65.080 USD

Tỷ lệ thất nghiệp: 3,6%

Số lượng tuyển dụng dự kiến: 166.700

Dù làm việc với các cá nhân, tập đoàn hay các tổ chức phi lợi nhuận đều đòi hỏi nhân viên kế toán sự tỉ mỉ và khéo léo, sắp xếp hợp lí các con số.