Cho thuê căn hộ Sarimi 2 phòng ngủ

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9086

Giá: 25 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7-9588

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-8890

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 8-9590

Giá: 25 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7-9391

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 6-8892

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-8993

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-9193

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-9393

Giá: 26 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-8894

Giá: 1050 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-8894

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-9094

Giá: 23 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

0913.756.339