Cho thuê căn hộ Sarimi 2 phòng ngủ

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7-9494

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 8-8995

Giá: 900 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 92m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-8896

Giá: 1200 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-9186

Giá: 1000 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 6-9X98

Giá: 25 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 7-9285

Giá: 1100 usd/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9285

Giá: 25 triệu/tháng - Tình trạng: Cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-8985

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9085

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9486

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9586

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2 pn 2 wc - Mã tin: SRM 5-8889

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

0913.756.339