2 phòng ngủ Sala Sarica bán lầu 7 toà B nội thất xịn 2 phòng ngủ view quận 1

Giá chào bán: Vui lòng cập nhật.

Phòng ngủ: 2

Tình trạng: Đang chào bán