Cho thuê căn hộ Sadora 2 phòng ngủ

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 6-9198

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 6-8398

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-8293

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-8493

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-9193

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-9393

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-9593

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 92m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-8996

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 92m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-8196

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-7998

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 7-8598

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

Diện tích: 88m² - 2pn 2wc - Mã tin: SDR 8-7790

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

0913.756.339