Bán shophouse apartment Sala

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Diện tích: 77m² - 3 tầng - Mã tin: SRM 7B-9997

Giá: Vui lòng liên hệ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 72m² - 3 tầng - Mã tin: SRM AO-9996

Giá: Vui lòng liên hệ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 72m² - 3 tầng - Mã tin: SRM AO-9995

Giá: Vui lòng liên hệ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 72m² - 3 tầng - Mã tin: SRM AO-9997

Giá: Vui lòng liên hệ - Tình trạng: Chào bán

0906765092