Bán căn hộ Sarimi 3 phòng ngủ

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9387

Giá: 10,5 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 131m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 8-9292

Giá: 12,4 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 137m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7-9493

Giá: 13,7 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 6-9397

Giá: 10,2 tỷ - Tình trạng: Chào bán

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9087

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 137m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 5-9091

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 110m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 6-8997

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 109m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 6-9097

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 137m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7-9293

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 137m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7-9593

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7-8996

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

Diện tích: 112m² - 3pn 2wc - Mã tin: SRM 7-9497

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

0913.756.339