Techcombank tăng lãi 61%

Theo tin từ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), năm 2014, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2013 và đạt gần 120% kế hoạch năm. Trong đó, tổng thu nhập hoạt động tăng 25% so với năm trước với tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm từ 60% xuống 48%.

Dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank tại thời điểm 31/12/2014 đạt 80.308 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013. Tỷ lệ nợ xấu cũng giảm về 2,38%, dưới ngưỡng báo động 3% theo chuẩn thế giới.

Huy động vốn từ dân cư tăng 9,55%, đạt 131.438 tỷ đồng. Hiện ngân hàng có 313 chi nhánh, phòng giao dịch và 1.231 máy ATM trên toàn quốc. Số lượng khách hàng cá nhân tăng từ 3,3 triệu cuối năm 2013 lên 3,7 triệu cuối năm 2014.

Tổng tài sản của ngân hàng tăng hơn 10% trong năm, đạt 175.915 tỷ đồng và bằng 103% kế hoạch năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15,65%, cao hơn mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Huyền Thư