Sacombank tuyển thêm 1.000 nhân viên

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, đến 31/12/2014, tín dụng tăng trưởng 15,5% trong khi huy động vốn từ dân cư tăng 24%. Xác định mảng bán lẻ là chiến lược, năm qua Sacombank đã tuyển thêm 1.043 nhân viên mới và tạm thời được ghi nhận là nhà băng mạnh tay mở rộng nhân sự nhất hệ thống.

Đến hết năm 2014, tổng tài sản của ngân hàng tăng trưởng 18%. Lợi nhuận trước thuế 2014 chỉ tăng nhẹ so với 2013 khi đạt 2.850 tỷ đồng do chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro gia tăng. Sau trừ thuế, ngân hàng lãi ròng 2.284 tỷ đồng.

Sacombank còn 1.486 tỷ đồng nợ xấu tính đến 31/12/2014, chiếm 1,19% tổng dư nợ.

Ngân Hà