Nuôi hàu sữa lãi trăm triệu mỗi năm ở vùng biển Sa Huỳnh

Từ nguồn vốn ban đầu 35 triệu đồng, ông Thanh mua 200.000 con giống và đóng 8 lồng bè tre gắn phao nổi cố định nuôi hàu sữa ở vùng cửa biển Sa Huỳnh.

“Do chưa có kinh nghiệm nên năm đầu tiên con giống hàu bị thủy triều cuốn trôi nhiều tưởng buông xuôi rồi. Lại nhiều lần vào Khánh Hòa tìm tòi, học hỏi, sau đó mới vỡ lẽ dùng lưới vây bốn phía dưới lồng bè thì chúng không bị thất thoát nữa”, ông Thanh cho biết.  

Sau khi con giống mua về, ông Thanh buộc dây vào các thân tre cho chúng nằm lủng lẳng dưới nước. Thức ăn của hàu ấu trùng là vi khuẩn, sinh vật nhỏ, tảo silic có trong tự nhiên.